Veelgestelde vragen

Vind je hieronder geen antwoord terug op je vraag? Neem dan contact met ons op.


Algemeen

Wie zit er achter Helpper?

We zijn een klein, onafhankelijk team, met grote partners. We hebben de steun van Helan, Partenamut en Start it @ KBC. Zo combineren we de persoonlijke dienstverlening van een KMO, met de ervaring van de grote spelers. Wil je meer weten over Helpper? Neem dan zeker een kijkje op onze 'Over ons' pagina.

Welke taken zijn via Helpper mogelijk?

In principe mag een assistent alle niet-zorggerelateerde dagdagelijkse taken (boodschappen, vervoer, kleine klussen,...) uitvoeren, zolang het maar wettelijk is natuurlijk. Uitgesloten zijn alle taken waar een specifieke opleiding of statuut voor nodig is. Zo moeten medische taken bijvoorbeeld aan bevoegde professionals overgelaten worden.

Wie zijn de assistenten?

Iedereen kan zich als assistent aanbieden, maar elke assistent ondergaat sowieso een grondige screeningsprocedure. Wij kijken elk profiel zorgvuldig na om de betrouwbaarheid en bekwaamheid na te gaan. Ook voeren we systematisch identiteitscontroles uit. In de praktijk merken we dat onze assistenten vaak mensen zijn die in de zorgsector werken (of hebben gewerkt) of mensen die zelf voor een dierbare hebben gezorgd.

Ben ik verzekerd als er iets misloopt?

Natuurlijk! Onze dienstverlening voorziet automatisch een stevige dekking voor elke gebruiker van ons platform. Bekijk onze informatiebrochure voor meer info.

Wat doet Helpper voor GDPR en privacy?

Helpper doet er alles aan om te beantwoorden aan de nieuwe Europese GDPR-regels om zo je privacy te beschermen. Extra informatie over wat we doen voor GDPR kan je hier terugvinden.

Prijs en betaling

Hoeveel moet ik betalen om van Helpper gebruik te maken?

Bij Helpper betaal je als budgethouder enkel de prestaties van de assistent(en). 

Lopen de betalingen via Helpper?

Ja. We verwerken maandelijks alle prestaties via domiciliëring en zorgen voor de uitbetaling van de assistent(en).

Hoe worden transportkosten vergoed?

Voor korte trajecten (tot 5km) gaan we er van uit dat de kosten worden gedekt door de uurvergoeding van de assistent. Als het om langere trajecten gaat, kan er onderling worden afgesproken om tussen te komen in de onkosten. Goede afspraken maken goede vrienden. 😉 Ter informatie: voor beroepsverplaatsingen geldt een kilometervergoeding van €0,4170/km.

Mag ik een assistent met dienstencheques betalen?

Nee. We zijn een niet-gesubsidieerd initiatief. Bovendien werken helpper-assistenten niet volgens de beperkingen van het dienstenchequesysteem. Zo mag een assistent een bredere waaier aan taken opnemen en kan hij/zij zelfs voor 30 minuten iemand helpen. Dat betekent dat dienstencheques niet van toepassing zijn.

VAPH

Welke documenten ontvang ik via Helpper?

We bezorgen elke budgethouder een PVB/PAB-overeenkomst en maandelijkse afrekeningen, zodat je steeds in orde bent met je VAPH-administratie.

Hoe geef ik een Helpper-overeenkomst in in het VAPH-portaal?

Om je overeenkomst correct in te geven in het VAPH-portaal, dien je het volgende te doen:

  1. Je duidt als overeenkomst type "met natuurlijke- of rechtspersoon" aan.
  2. Je geeft de naam van de onderneming in: Helpper N.V. samen met ons ondernemingsnummer 0673.790.011

Deeleconomie

Wat is het statuut van een assistent?

Een assistent geniet als particulier van een fiscaal en sociaal gunstregime onder de wetgeving Deeleconomie. Een assistent heeft dus noch het statuut van werknemer, noch het statuut van zelfstandige of vrijwilliger. De inkomsten via de deeleconomie worden fiscaal gezien als een specifieke vorm van ‘diverse inkomsten'.

Wat is het bedrag dat je in 2022 kan bijverdienen?

Dankzij de wetgeving deeleconomie kan je in 2022 tot € 6.540 per jaar bijverdienen aan een gunstig belastingtarief van 10,7%. Let op dat je dit bedrag niet overschrijdt, anders kan de fiscus dit als beroepsinkomsten behandelen.

Op welk bedrag wordt de belasting berekend?

Het belastingtarief van 10,7% wordt berekend op het totaalbedrag dat de budgethouder betaalt (= vergoeding assistent + werkingskost).

Hoe wordt de 10,7% belasting berekend?

Laten we dit illustreren met een voorbeeld waarbij de uurvergoeding van de assistent €18 bedraagt:

  • Het totaalbedrag bedraagt €20 (= uurvergoeding assistent + werkingskost €2).

  • De 10,7% belasting wordt berekend op het totaalbedrag van € 20/u (= € 2,14/u).

  • De belasting wordt in mindering gebracht van de vergoeding van €18.

  • De assistent ontvangt netto €15,86/u (= €18/u - €2,14/u).

Hoeveel uur kan je in 2022 bijverdienen?

Voor de berekening van het aantal uren per jaar moet rekening gehouden worden met het totaalbedrag (= uurvergoeding assistent + werkingskost), gezien de wetgever dat zo voorschrijft.

Een voorbeeld: Met een totaalbedrag van €20 (= uurvergoeding €18 + werkingskost € 2) kan je in 2022 327u bijverdienen (= € 6.540 / €20) zonder het grensbedrag van €6540 te overschrijden.

Bijverdienen als gepensioneerde

Helpper biedt een interessante manier om naast je pensioen een mooie som bij te verdienen. Zolang je voor 2022 minder dan € 6.540 verdient via Helpper (of andere erkende platformen) worden deze inkomsten belast aan 10,7%. Omdat het dan niet gaat om beroepsinkomsten, heeft dit geen invloed op de pensioenrechten. Meer informatie vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Belangrijk: Ontvang je als gepensioneerde naast je pensioen nog een extra uitkering/vergoeding/toeslag, dien je je wel eerst te informeren bij de dienst die dat uitbetaalt.

Bijverdienen als uitkeringsgerechtigde

Indien je een uitkering ontvangt, is het belangrijk om eerst toestemming te vragen aan de dienst die je uitkering uitbetaalt. Het is namelijk aan je uitbetalingsinstelling om aan te geven of je al dan niet mag bijverdienen in combinatie met je uitkering.

Je kan steeds onze informatiebrochure meegeven aan je contactpersoon, zodat die een beeld heeft van de activiteiten via Helpper.

Bijverdienen als student

De uren die je als student via de deeleconomie uitvoert, tellen niet mee voor je contingent van 475u.

Om als student echter fiscaal ten laste te blijven (bv. van je ouders) moet je wel in het oog houden dat je bepaalde grenzen (belastbaar inkomen) niet overschrijdt tijdens het belastbaar tijdperk. Doe je dit wel dan heeft dit consequenties voor je eigen belastingen en de belastingen van je ouders. Meer informatie vind je via Student@work.